Frukostträff på Slitebadens Wärdshus

Fredag 2 mars kl 9 är alla välkomna till informationsträff Slitebadens Wärdshus.  Kaffe och smörgås a 25 kr.

Välkommen!

På årsmötet valde föreningen in tre nya medlemmar Sofia Karlsson, Peter Patomella och Lotta Pettersson - välkomna. Kanske kan alla tre presentera sig?

Almi Expand kommer för att presentera företagarutbildning som föreningen har tagit fram i samarbete med dem. Studenter från Sveriges Lantbruksuniversitet gör projektarbete om Landsbygdsutveckling. Å nya butiken Gotlands Lantliv som öppnade 24 feb på Storg 84.

Inget krav på medlemskap - alla välkomna!

2018-01-09 17:53