Slite Intresseförening

Föreningen har till ändamål att verka för en positiv samhällsutveckling i Slite med omnejd.

Föreningen skall därvid genom egna insatser och i samarbete enskilda och organisationer samt regionala och statliga organ bland annat främja näringsliv, sysselsättning, servicefunktioner, turism, kultur och ungdomsverksamhet. Föreningen skall vara partipolitiskt obunden

Styrelse 2019

  • Erik Pedersén
  • Calle Linder
  • Kenneth Tillberg
  • Matthias Sundqvist
  • Mait Juhlin

Valberedning: Peter Patomella, Lotta Pettersson, Barbro Tillander