Slite Intresseförening

Föreningen har till ändamål att verka för en positiv samhällsutveckling i Slite med omnejd.

Föreningen skall därvid genom egna insatser och i samarbete enskilda och organisationer samt regionala och statliga organ bland annat främja näringsliv, sysselsättning, servicefunktioner, turism, kultur och ungdomsverksamhet. Föreningen skall vara partipolitiskt obunden

Styrelse 2018

  • Barbro Tillander
  • Calle Linder
  • Erik Pedersén
  • Lotta Pettersson
  • Mait Juhlin

 

Valberedning: Annica Österberg, Lena Björk