Vattenbrist på Gotland

Vattenbrist på Gotland

För alla är det ett faktum att vi måste hushålla med vårt färskvatten. Bifogat finner du fakta om Cementas vattenpåverkan på norra Gotland.

2016-07-05 08:09