Slite Utveckling bygger fibernät i Slite centrum!

Slite Utveckling bygger fibernät i Slite centrum!

I lördags den 16/5 samlades ett drygt hundratal boende i centrala Slite i
ishallen, för att få information om utbyggnaden av fibernätet. Lars Gahnström,
styrelseordförande i Slite Utveckling AB, berättade om projektet som nu går
igång.

Nästan 70% av aktuella fastighetsägare har anmält sitt intresse. Vilka kan man se på http://fiberkartan.se/223 där också fiberdragningen visas.

Lars Gahnström berättade att man tillsammans med BRS networks gjort en preliminär dragning av nätet och också tagit fram kostnadskalkyler som visade på en kostnad mellan 15 och 20 tkr beroende på hur många som ansluter sig. Värdet av en fastighet med fiberanslutning ökar med cirka 50 tkr enligt fastighetsmäklarnas bedömning, så det ser ut att bli en bra affär. Samtidigt minskar kostnaden för bredband, TV och telefoni för de som ansluter sig.

2015-05-17 17:44