Frukostträffar

På årets första frukostmöte 29 jan kom det cirka 100 personer, rekord! På listan hade 88 personer antecknat sig och vi vet att det var många fler som inte fick möjlighet att skriva sitt namn. Tack för ditt engagemang! Efter mötet träffade

styrelsen i Slite Intresseförening regiondirektör Peter Lindvall och näringslivschef Stefan Persson.

 Vi samtalade då om

- Hotellparken. Tekniska nämnden har en förfrågan från föreningen för att få tillstånd att genomföra evenemang med fordon under träden.

- Slite teater och den renovering som är påbörjad. Scengolvet är klart, men dessutom öka tillgängligheten, nya stolar mm. Svenska Filminstitutet har gett pengar till ny filmduk.

- Stranden, badet, sophantering och möjligheterna att föreningen svara för skötsel med hjälp av entreprenörer.

- Hamnen och dess möjligheter.

-  Idrottscentrum.

Nästa frukostmöte 12 februari kl 9-10 på Slite Teater. 26 feb är ännu inte lokal klar. Mejla gärna om du önskar diskutera eller informera om något.

2016-02-04 13:21