Arbetsgrupp

  Område Kontaktperson
1 Anders Franzén    
2 Ollie Löfvqvsit       
3 Carl-Erik Linder     
4 Charlotte Lindqvist /Hatte Johansson
5 Tore Tillander /  Mats Hedström
6 Lars-Erik Olsson   
7 Calle Ludvigsson   
8 Gerhard Österlin    
9 Jan-Erik   Pott         
10 Tore Tillander / Mats Hedström
11

Mikael Hermann  

_____________________________________________________.

_____________________________________________________________

fiberkartan.se/223 kan du följa hur anmälningarna kommer in.

Erbjudande

Anslutningsgraden är 75 %, tillräckligt för att genomföra projektet, upphandling av grävning och fibrering är klar. OSAB kommer att gräva och BRS Networks fibrerar. Fastighetsägare erbjuds att teckna avtal med olika innehåll:

  • Fiberanslutning: Anslutningsavgift 12.000:-, Tjänsteutbud: Telia triple play, (TV, fast telefon och bredband) + serviceavgift; cirka 450:- per månad med tio år bindning.
  • Fiberanslutning: Anslutningsavgift 17.000:-, Telia dagserbjudande utan bindning + serviceavgift 150:- per månad.

Avgifterna betalas mot faktura: 9.000:- vid avtalstecknande 8under 2015.  Resterande belopp vid Fibernätets färdigställande. Restbeloppet kan bli lägre om fler ansluter sig till nätet. Swedbank och Handelsbanken erbjuder lån för de som önskar betal avgifterna under längre tid.

  • Endast rör till tomtgräns för framtida anslutning: Avgift 7.500:-

Avgiften betalas mot faktura vid avtalstecknandet. vid senare uppkoppling mot fibernätet betalas anslutningsavgift 17.000:- + moms. Eventuellt bidrag från Telia kann minska kan kostnadn.

Alla fastighetsägare kommer att kontaktas av områdesvärdar.

På  http://fiberkartan.se/223 finner Du vilka fastigheter som önskar anslutning, vilka områdesvärdar som är kontaktmän och hur fibern planeras byggas. Frågor? maila till fiber@slite.nu